top of page
  • iphone-icon-9_edited
  • line-icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Google Places Icon
 รีวิว Review JAMMER STUDIO ฉ่ำ.jpg

 ผมเป็น JAMMER Vol.1 เลยเริ่มแรกที่รู้จักที่นี่ก็เพราะเพื่อน และใกล้บ้านเดินทางสะดวก เนื่องจากเราเป็นรุ่นแรกการติวก็ถือว่าเข้มข้นเลยทีเดียว ความตั้งใจของพี่ๆทุกคนถือว่าเต็มร้อย ทุ่มให้กับน้องๆทุกคน ก็อยากจะบอกว่า JAMMER ให้อะไรมากกว่าความรู้แน่นอน ความรักความอบอุ่นมิตรภาพ ประสบการณ์สามารถหาได้จากที่นี่ทั้งนั้น 

ฉ่ำ, คณะมัณฑนศิลป์ ออกแบบตกแต่งภายใน ศิลปากร

bottom of page