• iphone-icon-9_edited
  • line-icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Google Places Icon
สถาปนิก (Architect).jpg

สถาปนิก (Architect)

สถาปัตยกรรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1.สถาปัตยกรรมหลัก  เป็นการออกแบบสิ่งก่อสร้างที่ทำขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย อาคาร บ้านเรือน รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง การจัดวางพื้นที่ว่างเพื่อประโยชน์ใช้สอยให้เกิดความงาม ที่มีความมั่นคงแข็งแรง โดยอิงจากสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสังคม พื้นที่ ในยุคนั้นๆ

2.สถาปัตยกรรมไทย – น้องๆเข้าใจคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมไทยชาติอย่างลึกซึ้ง  

          อาชีพ -  สถาปนิกออกแบบบ้าน,ควบคุมการก่อสร้าง,นักพัฒนาพื้นที่,ออกแบบ Land scape,ออกแบบผังเมือง,อาชีพในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ

          คอร์สที่ใช้  PORTFOLIO    : ไทย   :      ความถนัดสถาปัตยกรรม +  DRAWING   

INTER   :      PORTFOLIO (INDA)  + CU-TAD (SKILL)  +  DRAWING (SKILL)   

มัณฑนากร_นักออกแบบตกแต่งภายใน (Interior

มัณฑนากร/นักออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Designer)

           การออกแบบพื้นที่ใช้สอยให้สวยงาม เป็นอาชีพที่ทำงานต่อจากสถาปนิก เมื่องานเสร็จถึงเข้าไปทำการตกแต่งภายใน

          สิ่งที่จะได้เรียนในมหาวิทยาลัยคือ การออกแบบประโยชน์ใช้สอยพื้นที่กับความคิดสร้างสรรค์ ให้เกิดสวยงาม โดยใช้เทคโนโลยี วัสดุที่ทันสมัย สำหรับภายในอาคาร ที่พักอาศัย และอาคารเพื่อธุรกิจต่าง ๆ โดย ศึกษาโครงสร้าง,อาคาร,เทคนิคในการก่อสร้าง,การจัดการเนื้อที่ใช้สอย,ศึกษาศิลปะการตกแต่งทางตะวันออก-ตะวันตก,การบริหารงานออกแบบ,การตลาด,ประเมินราคาและหลักการดำเนินการออกแบบ

          อาชีพ - มัณฑนากร(ออกแบบตกแต่งภายใน),นักออกแบบแสงสว่าง,เปิดบริษัทตกแต่งภายในเป็นของตนเอง ฯลฯ

          คอร์สที่ใช้  PORTFOLIO     :  DRAWING + ออกแบบตกแต่งภายใน  / ความถนัดทางสถาปัตย์  *เฉพาะจุฬาลงกรณ์

                         

กราฟฟิก ดีไซเนอร์ (Graphic Designer).jpg

กราฟฟิก ดีไซเนอร์ (Graphic Designer)

          นิเทศศิลป์ เป็นเรื่องของสื่อ เพื่อสนับสนุนกิจการค้าและการบริการ ในรูปแบบของภาพและภาพเคลื่อนไหว เช่น สื่อโฆษณา,มัลติมีเดีย,อะนิเมชั่น,ภาพยนตร์,ภาพลักษณ์องค์กร

          สิ่งที่จะได้เรียนในมหาวิทยาลัยคือ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์,การออกแบบเครื่องหมายการค้า (logo),การออกแบบโฆษณา,การออกแบบฉลากสินค้า,การออกแบบจัดแสดงสินค้า,สื่อของภาพนิ่ง,ภาพยนตร์,การสร้างภาพประกอบ, การดำเนินธุรกิจทางด้านสื่อ 

          อาชีพ -  ครีเอทีฟ,นักวาดภาพประกอบ ,กราฟิคดีไซน์, ช่างถ่ายภาพ, นักตัดต่อภาพยนตร์, ผู้กำกับ, อนิเมเตอร์(อะนิเมชั่น),นักโฆษณา, นักเขียน/นักวิจารณ์,อีเว้นท์,เปิดธุรกิจสื่อ(โฆษณา/สิ่งพิม/อีเว้นท์)เป็นของตนเอง ฯลฯ  

          คอร์สที่ใช้  PORTFOLIO     :  ไทย :   DRAWING  + ออกแบบนิเทศศิลป์ / นฤมิตศิลป์(เรขศิลป์)*เฉพาะจุฬาลงกรณ์ /  ความถนัดทางนิเทศศิลป์ *เฉพาะถ่ายภาพ-ภาพยนต์ ลาดกระบัง

INTER   :      PORTFOLIO (COMDEE/SOA+D/MULTI.DCD/COM.ART/APTU)  + COMMDE (SKILL)  +  DRAWING (SKILL)   

นักออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Designer).jp

นักออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Designer)

          การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา เพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของผู้คน โดยเน้นประโยชน์ใช้สอย และ ดีไซน์ เข้าด้วยกัน

          สิ่งที่จะได้เรียนในมหาวิทยาลัย คือ ความรู้พื้นฐานในสิ่งต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการออกแบบและการผลิตในเชิงอุตฯ ได้แก่ ศิลปะ,เทคโนโลยี,เศรษฐกิจ,สังคม,วัสดุ,กรรมวิธีการผลิตทางอุตฯ,การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์,การทำหุ่นจำลอง (model),การนำเสนอแบบวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค,การตลาดการประมาณราคา,การออกแบบหีบห่อ (package),งานพลาสติก,งานโลหะ,สื่อผลิตภัณฑ์

          อาชีพ - นักออกแบบผลิตภัณฑ์, นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์, นักออกแบบยานยนต์, นักออกแบบแพคเกจ, สร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง ฯลฯ

          คอร์สที่ใช้  PORTFOLIO     : ไทย +  INTER DRAWING + ออกแบบผลิตภัณฑ์(ออกแบบสามมิติ)

นักออกแบบเครื่องแต่งกาย_เสื้อผ้า (Fashio

นักออกแบบเครื่องแต่งกาย/เสื้อผ้า (Fashion Designer)

           น้องที่สนใจควรมีความชอบในเรื่องของการแต่งตัว,เสื้อผ้า,กระแสของแฟชั่น นอกจากข้อสอบปฏิบัติบางแห่งการสอบเข้าจะมีสอบทักษะการตัดเย็บเสื้อผ้าอีกด้วย

          สิ่งที่จะได้เรียนในมหาวิทยาลัยคือ  ศึกษาการออกแบบเครื่องแต่งกาย, ยุคสมัยแฟชั่น, เนื้อผ้า, การทอผ้า, การพิมลวดลายฯลฯ สามารถประยุกต์ใช้ศิลปะให้เข้ากับเทคนิคทางการออกแบบ อย่างเข้าใจและสร้างสรรค์ สามารถเข้าใจกระบวนการผลิตอุตฯ พร้อมประกอบอาชีพธุรกิจทางทางด้านเครื่องแต่งกาย

          อาชีพ - ออกแบบเสื้อผ้า,สไตล์ลิส,สร้างแบรนเสื้อผ้าเป็นของตนเอง ฯลฯ

          คอร์สที่ใช้  PORTFOLIO     : ไทย +  INTER    DRAWING + ออกแบบเครื่องแต่งกาย

นักออกแบบเครื่องประดับ (Jewelry Designer

นักออกแบบเครื่องประดับ (Jewelry Designer)

ออกแบบเครื่องประดับมี 2 ประเภท

1.เชิงศิลปะ  เรียนรู้เครื่องประดับในมุมมองต่างๆในเชิงคอนเซป อาร์ต ว่าเครื่องประดับสามารถทำงานได้หมดทุกส่วนของร่างกาย ไม่จำเป็นต้องเป็นเพียงต่างหู สร้อย แหวน กำไร เป็นงานที่สนองความพึงพอใจของตนเอง

2.เชิงพาณิชย์  ใช้วัสดุที่มีราคา เช่น ทอง เงิน เพชร พลอย  ในรูปแบบของ แหวน จี้ ต่างหู แหวน สร้อย ฯลฯ เป็นงานที่สนองความพึงพอใจของลูกค้า

          สิ่งที่จะได้เรียนในมหาวิทยาลัยคือ สามารถออกแบบเครื่องประดับให้เกิดความสวยงาม โดยผ่านการค้นคว้า,พัฒนาแบบ,ศึกษาศิลปวัฒนธรรมตะวันตก-ออก,การผลิตชิ้นงาน+เทคนิคต่างๆ,การตลาดในธุรกิจอุตฯเครื่องประดับ

           อาชีพ เช่น ออกแบบเครื่องประดับ, สไตล์ลิส, ศิลปิน, สร้างแบรนด์เครื่องประดับของตนเอง ฯลฯ

          คอร์สที่ใช้  PORTFOLIO     : DRAWING +  ออกแบบเครื่องประดับ

ศิลปิน (จิตรกร).jpg
ศิลปิน (จิตรกร).jpg

ศิลปิน (จิตรกร)      

           เป็นศิลปะที่ที่มุ่งเน้นถึงความงาม ความพึงพอใจ แสดงถึงอารมณ์ ของศิลปิน มากกว่าประโยชน์ใช้สอย ในมหาวิทยาลัย เน้นให้มีการปฏิบัติงานและสร้างสรรค์ผลงาน ตามหลักองค์ประกอบศิลป์  

          สิ่งที่จะได้เรียนในมหาวิทยาลัยคือ จิตรกรรม, ประติมากรรม, ภาพพิมพ์, ศิลปะไทย, สื่อผสม, ทฤษฎีศิลป์, performance art, พื้นฐานการออกแบบ, พื้นฐานการสร้างงานสร้างสรรค์, ศิลปะการจัดวาง, การถ่ายภาพ

          อาชีพ - ศิลปิน แต่เนื่องจากได้เรียนองค์ความรู้ของศิลปะทั้งหมด จึงสามารถนำประยุกต์เพื่อประกอบอาชีพได้หลายหลากอาชีพ เช่น ทำฉาก, ทำงานเบื้องหลังภาพยนตร์, รายการโทรทัศน์, นักออกแบบฯลฯ มิได้จำกัดเพียงแค่การเป็นศิลปิน          

          คอร์สที่ใช้  PORTFOLIO     : วาดเส้นจิตรกรรม + องค์ประกอบศิลป์(ทัศนศิลป์)

ceramic_edited.png

นักออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา (Ceramic Designer)

ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผามี 2 ประเภท

1.เชิงศิลปะ   เรียนรู้เครื่องประดับในมุมมองต่างๆในเชิงคอนเซป อาร์ต เป็นการทำงานประติมากรรมโดยใช้เทคนิคเครื่องเคลือบดินเผา

2.เชิงพาณิชย์  ออกแบบเครื่องเรือน สุขภัณฑ์ ลวดลายกระเบื้อง โดยผ่านกระบวนการค้นคว้าพัฒนาการออกแบบให้ตรงกับผู้ใช้สอย

          สิ่งที่จะได้เรียนในมหาวิทยาลัยคือสามารถออกแบบเครื่องเคลือบดินเผาให้เกิดความสวยงามโดยผ่านการค้นคว้าพัฒนาแบบ, การผลิตชิ้นงานโดยปั้น, สร้างพิมพ์, การหล่อ, เทคนิคการต่างๆ, การตลาดในธุรกิจอุตฯเครื่องเคลือบดินเผา

          อาชีพ - ออกแบบสุขภัณฑ์, ออกแบบกระเบื้อง, ศิลปิน, สร้างแบรนด์เซรามิคของตนเอง ฯลฯ

          คอร์สที่ใช้  PORTFOLIO     : DRAWING + ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา