top of page

PROMOTION สำหรับเด็กใหม่

รอบเรียน

4,690฿

เรียน 2 ครั้ง / สัปดาห์

จำนวน 10 ครั้ง > 5 สัปดาห์ 

จากราคาเต็ม 5,900฿

ลดพิเศษทุกคอร์ส เดือนนี้ เท่านั้น!!!

(สำหรับน้องๆ ม.4-ม.6)

6,000฿

เรียน 2 ครั้ง / สัปดาห์

จำนวน 10 ครั้ง > 5 สัปดาห์ 

จากราคาเต็ม 7,700฿

ลดพิเศษทุกคอร์ส เดือนนี้ เท่านั้น!!!

(สำหรับน้องๆ ป.4-ม.3)

6,990฿

เรียน 3 ครั้ง / สัปดาห์

จำนวน 15 ครั้ง > 5 สัปดาห์ 

จากราคาเต็ม 8,850฿

ลดพิเศษทุกคอร์ส เดือนนี้ เท่านั้น!!!

(สำหรับน้องๆ ม.4-ม.6)

7,450฿

เรียน 2 ครั้ง / สัปดาห์

จำนวน 10 ครั้ง > 5 สัปดาห์ 

จากราคาเต็ม 8,900฿

ลดพิเศษทุกคอร์ส เดือนนี้ เท่านั้น!!!

(สำหรับมหาวิทยาลัย-บุคคลทั่วไป)

9,290฿

เรียน 4 ครั้ง / สัปดาห์

จำนวน 20 ครั้ง > 5 สัปดาห์ 

จากราคาเต็ม 11,800฿

ลดพิเศษทุกคอร์ส เดือนนี้ เท่านั้น!!!

(สำหรับน้องๆ ม.4-ม.6)

9,750฿

เรียน 3 ครั้ง / สัปดาห์

จำนวน 15 ครั้ง > 5 สัปดาห์ 

จากราคาเต็ม 13,350฿

ลดพิเศษทุกคอร์ส เดือนนี้ เท่านั้น!!!

(สำหรับมหาวิทยาลัย-บุคคลทั่วไป)

 รีวิว Review JAMMER STUDIO วิน1.jpg

วิน JAMMER รุ่น 10

สอบติด นิเทศศิลป์ ศิลปากร

เรียนคอร์ส นิเทศศิลป์ , Drawing

" ที่นี่ทำให้ผมเชื่อมั่นในความคิดว่า "พรสวรรค์" หรือจะสู้ "พรแสวง" จากที่คิดว่าพี่เขาก็สอนไปตามหน้าที่ พอถึงวันที่สอบติดทำให้ผมรู้ว่าที่พี่เขายอมเหนื่อย ที่บ่นทุกๆเย็นเพราะคเค้ารักและความหวังดีทั้งนั้น ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆครับ"

bottom of page