top of page

FASHION Courses

ออกแบบแฟชั่น

222-13.jpg

สาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ ผสมผสานกับความสร้างสรรค์ นอกจากจะต้องคำนึงถึงความงามของเครื่องแต่งกาย

ยังต้องคำนึงถึงประเภทของวัสดุที่ใช้ หลักการออกแบบที่เป็นสากล

ที่สำคัญต้องให้เหมาะสมแก่ผู้สวมใส่และการใช้งานในแต่ละประเภทด้วยอีกด้วย

 

       ผู้ที่ศึกษาด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายนั้น นอกจากจะเป็นผู้สนใจเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องประดับแล้ว

ยังต้องศึกษาอัพเดทเทรนด์แฟชั่นอยู่เสมอ หลักสูตรของสตูดิโอเราเน้น 

ให้ครอบคลุมกับผู้เรียนมากที่สุด เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน Design&Creativity และ Production 

     

  แนะแนวจุดประสงค์ ทำความเข้าใจในกระบวนการคิดในการออกแบบเรียนรู้การวาด Figure Fashion

 สัดส่วนคน รวมถึงลักษณะท่าทางต่าง ๆ รวมถึงประวัติศาสตร์แฟชั่น (Fashion History)

เทรนด์แฟชั่นต่างๆ ประเภทของแบรนด์ collection ต่างๆ เพื่อนำมาศึกษาวิเคราะเพื่อต่อยอดผลงาน

ของผู้เรียน ศึกษากระบวนการทำ Moodboardstudy materials จากวัสดุจริง

รวมถึงกระบวนการสร้างการตัดเย็บออกแบบชิ้นงานของตน พร้อมฝึกฝนกระบวนการคิด

และการ Presents รวมถึงการวางแผนการสอบ ทำแฟ้มรวบรวมผลงาน (Portfolio)

ออกแบบเครื่องแต่งกาย (พื้นฐาน) / FASHION (basic)

แนะแนวจุดประสงค์ ทำความเข้าใจในกระบวนการคิดในการออกแบบ

เรียนรู้การวาดหุ่น Figure Fashion พื้นฐาน สัดส่วนคน รวมถึงลักษณะท่าทางต่าง

researchข้อมูล ประวัติศาสตร์แฟชั่น trendsในช่วงต่างๆ

เรียนรู้การทำ Moodboard , Study ประเภทของแบรนด์

เรียนรู้ collections และนำมาวิเคราะห์เพื่อต่อยอดผลงานของผู้เรียน

 

ออกแบบเครื่องแต่งกาย  / FASHION (Advance)

ทบทวนพื้นฐานการวาด Figure สร้าง collection และการทำ Moodboard

Study materials รวมถึง sketch design และการตัดเย็บ

ออกแบบชิ้นงานของตน พร้อมฝึกฝนกระบวนการคิด และการ Presents

วางแผนการสอบและรวบรวมผลงาน(Portfolio)และแนะนำการสอบสัมภาษณ์

" การเรียนออกแบบเสื้อผ้า , เรียนแฟชั่นสำหรับทำพอร์ต Fashion Design สำหรับยื่บเข้าสถาบันออกแบบเสื้อผ้า

ชั้นนำ ระดับมหาวิทยาลัยในประเทศ-ต่างประเทศ สำหรับน้องๆที่อยากเรียนแฟชั่น สตูดิโอของเรามีพี่ๆที่สอนออกแบบแฟชั่น โดยตรงและเป็นทีมที่มีประสบการณ์ 

Anchor 1