top of page

FASHION Courses

ออกแบบแฟชั่น

222-13.jpg

สาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย นอกจากจะเป็นผู้สนใจเกี่ยวกับ เสื้อผ้า เครื่องประดับแล้ว

ยังต้องศึกษาอัพเดทเทรนด์แฟชั่นอยู่เสมอ หลักสูตรของสตูดิโอเราเน้น 

ให้ครอบคลุมกับผู้เรียนมากที่สุด เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน Design & Creativity และ Production 

ออกแบบเครื่องแต่งกาย FASHION ( Basic-Advance )

เรียนรู้การวาด Figure Fashion สัดส่วนคน รวมถึงประวัติศาสตร์แฟชั่น (Fashion History)

เทรนด์แฟชั่นต่างๆ ประเภทของแบรนด์ collection ต่างๆ เพื่อนำมาศึกษาวิเคราะเพื่อต่อยอดผลงาน

ของผู้เรียน ศึกษากระบวนการทำ Moodboardstudy materials จากวัสดุจริง Study ประเภทของแบรนด์

เรียนรู้ collections รวมถึงกระบวนการสร้างการตัดเย็บออกแบบชิ้นงานของตน พร้อมฝึกฝนกระบวนการคิด

และการ Presents รวมถึงการวางแผนการสอบ ทำแฟ้มรวบรวมผลงาน (Portfolio) และแนะนำการสอบสัมภาษณ์

" การเรียนออกแบบเสื้อผ้า , เรียนแฟชั่นสำหรับทำพอร์ต Fashion Design สำหรับยื่บเข้าสถาบันออกแบบเสื้อผ้า

ชั้นนำ ระดับมหาวิทยาลัยในประเทศ-ต่างประเทศ สำหรับน้องๆที่อยากเรียนแฟชั่น สตูดิโอของเรามีพี่ๆที่สอนออกแบบแฟชั่น โดยตรงและเป็นทีมที่มีประสบการณ์ 

Anchor 1
Anchor 2
bottom of page