top of page

FASHION (FASH SWU CCI)

แฟชั่น   มศว  CCI

สาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับแฟชั่นและการออกแบบที่เน้นความสร้างสรรค์ และให้ความสำคัญกับนวัตกรรม

อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย นอกจากจะต้องคำนึงถึงความงามแล้ว

ยังให้ความสำคัญกับการออกแบบที่สะท้อนถึงเเนวคิดของคนรุ่นใหม่ การสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย

ที่คำนึงถึงประเภทของวัสดุที่ใช้ และหลักการออกแบบที่เป็นสากล

 

ผู้ที่ศึกษาด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายนั้น นอกจากจะเป็นผู้สนใจเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องประดับแล้ว

ยังต้องศึกษาอัพเดทเทรนด์แฟชั่นอยู่เสมอ หลักสูตรของสตูดิโอเราเน้น 

ให้ครอบคลุมกับผู้เรียนมากที่สุด เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน Design&Creativity และ Production 

     

 ทำความเข้าใจในกระบวนการคิดในการออกแบบเรียนรู้การวาด Figure Fashion

 สัดส่วนคน รวมถึงลักษณะท่าทางต่าง ๆ รวมถึงประวัติศาสตร์แฟชั่น (Fashion History)

เทรนด์แฟชั่นต่างๆ ประเภทของแบรนด์ collection ต่างๆ เพื่อนำมาศึกษาวิเคราะเพื่อต่อยอดผลงาน

ของผู้เรียน ศึกษากระบวนการทำ Moodboard study materials จากวัสดุจริง รวมถึงการสร้าง

collection ออกมาได้จริง รวมถึงกระบวนการสร้างการตัดเย็บออกแบบชิ้นงานของตน

พร้อมฝึกฝนกระบวนการคิด และการ Presents รวมถึงการวางแผนการทำแฟ้มรวบรวมผลงาน (Portfolio)

 FASHION (FASH SWU CCI) - (basic)

ทำความเข้าใจในกระบวนการคิดในการออกแบบในเชิงสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

เรียนรู้การวาดหุ่น Figure Fashion พื้นฐาน สัดส่วนคน รวมถึงลักษณะท่าทางต่าง researchข้อมูล

ประวัติศาสตร์แฟชั่น trendsในช่วงต่างๆเรียนรู้การทำ Moodboard , Study

ประเภทของแบรนด์ เรียนรู้ collections และการสร้างผลงาน ด้วยเครื่องมือ

และวัสดุประเภทต่างๆ และนำมาวิเคราะห์เพื่อต่อยอดผลงานของผู้เรียน

 

 FASHION (FASH SWU CCI) - (Advance)

ทบทวน basic Figure สร้าง collection และการทำ Moodboard

Study materials รวมถึง sketch design และการใช้เครื่องมืออุปกรณ์หรือ program

รวมถึงการตัดเย็บ ออกแบบชิ้นงานของตน พร้อมฝึกฝนกระบวนการคิด และการ Presents

ที่แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ และนวัตกรรมวางแผนการรวบรวมผลงาน(Portfolio)

และแนะนำการสอบสัมภาษณ์

" การเรียนออกแบบแฟชั่นในเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม การเรียนแฟชั่นสำหรับทำพอร์ต Fashion Design สำหรับยื่บเข้าสถาบันออกแบบเสื้อผ้าชั้นนำ ระดับมหาวิทยาลัยในประเทศ-ต่างประเทศ สำหรับน้องๆที่อยากเรียนแฟชั่น สตูดิโอของเรามีพี่ๆที่สอนออกแบบแฟชั่น โดยตรงและเป็นทีมที่มีประสบการณ์ 

Anchor 1