top of page
Aykut Aydogdu (INAG).jpeg

COMPOSE

COLOR & COLOR THEORY

COLOR COMBINATIONS 

GRAPHIC & COMPOSE 

ELEMENTS

CONCEPT

PRE-PORTFOLIO

PORTFOLIO

 •  ทฤษฎีสี/ฝึกใช้สี
  1. ทำวงจรสี ฝึกลงสีผสมสี (Primary/Secondary/Tertiary)
  2. ไล่โทนสี12ช่องและ7ช่อง จำนวน5 แถบ ได้แก่ 
  2.1 HUG 12สีพื้นฐานโดยแบ่งเป็นโทนร้อนและเย็น 
  2.2 SATURATION/ TONES  ค่าความสดอิ่มของสีเพิ่มลดความสดของสี (ผสมเทา)
  2.3 Luminance ค่าความสว่างของสี (ผสมขาว)
  2.4 Shade หรือ value ค่าความสว่างและทึบ (ผสมดำ)
  2.5 Monochromatic ไล่สีเดียวเติมเฉดด้วยการเพิ่มTones +เทา/Luminance+ขาว/Shade+ดำให้เกิดเป็นโทนสีของผู้เรียนเอง

 • หลังจากเสร็จแล้วให้นำแถบสี 5 ช่องก่อนหน้านี้ มาไล่เกลี่ยน้ำหนักให้เข้าหากัน เป็นแถบสั้นๆด้านล่างแถบทั้ง 5

 • การเลือกใช้ชุดสี Color Combinations  *สอนเรื่องการเลือกใช้ชุดสีจากวงจรสี
  1. เขียนเรขาคณิต  ทรงกระบอก ทรงกรวย วงกลม ลูกบาศก์ ตัดทอนน้ำหนัก (ตัดกราฟฟิก)เป็น3-4ช่อง เล็กๆ
  1.1 แบ่งช่องหน้ากระดาษเป็น6เฟรม จากนั้นนำรูปร่างเรขาคณิตทั้ง4ชิ้นมาวางองค์ประกอบลงในช่องแต่ละช่องแบบเส้น2มิติ โดยแต่ละช่องจะเลือกใช้ชุดสีจากวิธีการต่างๆ อาทิ สีข้างเคียง สีคู่ตรงข้าม สีเหลี่ยมผืนผ้า พีระมิด 
  1.2 เขียนเรขาคณิตชิ้นเล็กทั้งสีชิ้นอีกครั้งแต่ให้เกลี่ยน้ำหนักสีแทนการตัดกราฟฟิกจากข้อที่ 4  เลือก 1 เฟรมจากข้อ 4.1 มาขยายเป็นชิ้นใหญ่ (งานสรุปทฤษฎีสี) แต่ไล่น้ำหนักสีแทนการตัดกราฟฟิก

 • สอนเรื่องการวาดวัตถุ/รูปทรงแบบจริงจัง โดยให้เลือกภาพหรือวัตถุมาจำนวน3 – 4ชิ้นแบ่งเป็นช่องๆ เริ่มต้นที่ละช่องตั้งแต่ตัดกราฟฟิค ตั้งแต่วางสี น้ำหนักแสงเงา จนถึงเกลี่ยสี เห็บรายละเอียด 

 • การวางองค์ประกอบของภาพ  *สอนหลักการจัดองค์ประกอบของภาพเบื้องต้น โดยจัดองค์ประกอบสร้างสรรค์จากหลักการองค์ประกอบที่สอนไป (2งาน) โดยใช้เรขาคณิต กับ วัตถุจากข้อ 5 มาจัดคอมโพส

 • สอนเรื่องทัศนธาตุต่างๆมีอะไรบ้าง เลือกรูปงานศิลปะอิงตามทัศนธาตุที่เรียนมาลอกเป็นงาน แบ่งช่องเล็กๆ จำนวน 7 ช่อง ประกอบด้วยงาน จุด/เส้น/สี/รูปร่างรูปทรง/น้ำหนัก/พื้นที่ว่าง/พื้นผิว

 • คอลลาจ Collage (งานรีแลค ก่อนเข้าสู่เรื่องคอนเซ็ป) หา ref. จาก หนังสือ อินเตอร์เน็ต ภาพถ่าย ภาพวาด มาตัดแปะให้เกิดเป็นภาพ โดยอิงจากสามหัวข้อที่เรียนมา ทฤษฎีสี / การจัดองค์ประกอบภาพ / (ถ้ามีเวลาจะให้นำคอลลาจมาลอกเป็นภาพวาด)
   

 • การคิดงาน คอนเซ็ปของภาพ 
  1. สอนการคิดงานแบบมายแมป โดยอิงจากโจทน์ที่กำหนดมาให้ เสริมเรื่องการรีเสริชไปถึงการหาต้นแบบก่อนสเก็ตงานจิง
  2. ขึ้นงานสรุป จากสเก็ตของข้อ8 จำนวน1-3 โจทน์ กำหนดระยะเวลาProject
  3. หากรันตามโจทน์ครบหมดแล้ว จะเสริมเทคนิคอื่นๆตามความถนัดของผู้เรียน อาทิ สีน้ำ สีไม้ สีฝุ่น ปากกา ดินสอ ไปจนถึงการเขียนเฟรมอคิลิคขนาดเล็ก
  **หากผู้เรียนทำงาน/การบ้านที่ได้รับมอบอย่างสม่ำเสมอ จะสามารถเรียนถึงการย่อยคอนเซ็ปได้ภายใน 2 -3 อาทิตย์*
  *

 • รับโจทย์

 • โจทย์ ออกรวบรวม PORT

bottom of page