top of page
Aykut Aydogdu (INAG).jpeg

COMPOSE

COLOR & COLOR THEORY

COLOR COMBINATIONS 

GRAPHIC & COMPOSE 

ELEMENTS

CONCEPT

PRE-PORTFOLIO

PORTFOLIO

 • ทฤษฎีสี / ฝึกใช้สี / ผสมสี / โทนร้อน - เย็น / ค่าน้ำหนักสี /การเกลี่ยสี

 • การเลือกใช้ชุดสี เลือกใช้ชุดสีจากวงจรสีจากวิธีการต่างๆ

 • สีข้างเคียง สีคู่ตรงข้าม สีส่วนรวม และวรรณะสีต่างๆ

 • สอนเรื่องการวาดวัตถุ/รูปทรง ตัดกราฟฟิค ตวางสี น้ำหนักแสงเงา เกลี่ยสี เก็บรายละเอียด 

 • สอนหลักการจัดองค์ประกอบของภาพเบื้องต้น

 • สอนเรื่องทัศนธาตุต่าง จุด/เส้น/สี/รูปร่างรูปทรง/น้ำหนัก/พื้นที่ว่าง/พื้นผิว

 • คอลลาจ Collage  หา ref. จาก หนังสือ อินเตอร์เน็ต ภาพถ่าย ภาพวาด มาตัดแปะให้เกิดเป็นภาพ โดยใช้ ทฤษฎีสี องค์ประกอบภาพ 

 • สอนการทำงานตาม process  กำหนดระยะเวลา Project

 • research /concept / mindmap /sketch /final outcome

 • เเนะนำเทคนิค สีน้ำ สีไม้ สีฝุ่น ปากกา ดินสอ

 • ทำงานตามหัวข้อและเทคนิคประเภทต่างๆ

 • ทำงานตามหัวข้อที่ได้รับ

 • ทำงานตาม REQUIREMENT มหาวิทยาลัย

bottom of page