นิเทศศิลป์---กราฟฟิค-ดีไซน์---Graphic-De

คอร์สที่ใช้  PORTFOLIO     :  ไทย :   DRAWING  + ออกแบบนิเทศศิลป์ / นฤมิตศิลป์(เรขศิลป์)*เฉพาะจุฬาลงกรณ์ / ความถนัดทางนิเทศศิลป์ *เฉพาะถ่ายภาพ-ภาพยนต์ ลาดกระบัง

THAI

Thai-1-2-new-V300.jpg

คอร์สที่ใช้  PORTFOLIO     :  INTER   :      PORTFOLIO (COMDEE/SOA+D/MULTI.DCD/COM.ART/APTU)  +   

COMMDE (SKILL)  +  DRAWING (SKILL)   

INTER

Inter-1-2-new-V300.jpg