ออกแบบผลิตภัณฑ์---PRODUCT---Industrail--

          คอร์สที่ใช้  PORTFOLIO     :  ไทย  : DRAWING + ออกแบบผลิตภัณฑ์(ออกแบบสามมิติ)

THAI

Thai-1-2-new-P300.jpg

INTER

คอร์สที่ใช้  PORTFOLIO     :  INTER   :      DRAWING + ออกแบบผลิตภัณฑ์(ออกแบบสามมิติ)

Inter-1-2-new-P300.jpg