ออกแบบตกแต่งภายใน---interior---Inda-cu.j

THAI

Thai-1-2-new---I300.jpg

          คอร์สที่ใช้  PORTFOLIO   : ไทย  :  DRAWING + ออกแบบตกแต่งภายใน  / ความถนัดทางสถาปัตย์  *เฉพาะจุฬาลงกรณ์

Inter-1-2-new-I300.jpg

INTER

คอร์สที่ใช้  PORTFOLIO   : INTER   :      PORTFOLIO (INDA)  + CU-TAD (SKILL)  +  DRAWING (SKILL)