ออกแบบเสื้อผ้า---Fashion-design---แฟชั่น

          คอร์สที่ใช้  PORTFOLIO     :  ไทย  :     DRAWING + ออกแบบเครื่องแต่งกาย (Fashion)

THAI

Thai-1-2-new-F300.jpg

คอร์สที่ใช้  PORTFOLIO     :  INTER   :        DRAWING + ออกแบบเครื่องแต่งกาย (Fashion)

INTER

Inter-1-2-new-F300.jpg