Ceramic---เซรามิก---เครื่องเคลือบดินเผา-

THAI

นักออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา (Ceramic Designer)

ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผามี 2 ประเภท

1.เชิงศิลปะ   เรียนรู้เครื่องประดับในมุมมองต่างๆในเชิงคอนเซป อาร์ต เป็นการทำงานประติมากรรมโดยใช้เทคนิคเครื่องเคลือบดินเผา

2.เชิงพาณิชย์  ออกแบบเครื่องเรือน สุขภัณฑ์ ลวดลายกระเบื้อง โดยผ่านกระบวนการค้นคว้าพัฒนาการออกแบบให้ตรงกับผู้ใช้สอย

          สิ่งที่จะได้เรียนในมหาวิทยาลัยคือสามารถออกแบบเครื่องเคลือบดินเผาให้เกิดความสวยงามโดยผ่านการค้นคว้าพัฒนาแบบ, การผลิตชิ้นงานโดยปั้น, สร้างพิมพ์, การหล่อ, เทคนิคการต่างๆ, การตลาดในธุรกิจอุตฯเครื่องเคลือบดินเผา

          อาชีพ - ออกแบบสุขภัณฑ์, ออกแบบกระเบื้อง, ศิลปิน, สร้างแบรนด์เซรามิคของตนเอง ฯลฯ

          คอร์สที่ใช้  PORTFOLIO     : DRAWING + ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา