ความถนัดทางสถาปัตย์---สถาปัยกรรมศาสตร์--

Thai-1-2-new-A300.jpg

THAI

          คอร์สที่ใช้  PORTFOLIO    : ไทย   :      ความถนัดสถาปัตยกรรม +  DRAWING   

INTER

คอร์สที่ใช้  PORTFOLIO   : INTER   :      PORTFOLIO (INDA)  + CU-TAD (SKILL)  +  DRAWING (SKILL)   

Inter-1-2-new-A300.jpg